khai thách gỗ thủy tùng

Đau đầu nạn khai thác thủy tùng

Đau đầu nạn khai thác thủy tùng

Đau đầu nạn khai thác thủy tùng

Thời gan gần đây, do sự đồn thổi về “tác dụng chữc bệnh của gỗ “thủy tùng” mà nhiều người đổ xô tới Đắc Lắc để săn lùng mua đồ mỹ nghệ như độc bình, lục bình, bình hoa, tượng Di-lặc, bộ Tam đa, cóc vàng... được chế tác từ gỗ thủy tùng. Thị hiếu ...