kinh nghiệm mua tượng gỗ

Tượng gỗ 04 - Phật Dược Sư

Tượng gỗ 04 – Phật Dược Sư

Tượng gỗ 04 - Phật Dược Sư

Được làm thủ công bởi các nghệ nhân và thợ tay nghề bậc cao (Nghệ nhân thể hiện các tác phẩm là sự kết giao giữa phương pháp thủ công tinh xảo và sáng tạo nghệ thuật. Tính mỹ thuật: Sản phẩm được tạo ra vừa có giá trị tâm linh vừa có giá trị ...