thị trường mây tre đan

Tìm hướng đi cho mây tre đan

Tìm hướng đi cho mây tre đan

Tìm hướng đi cho mây tre đan

Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ về trữ lượng nguồn tài nguyên mây, nhưng từ lâu tại Việt Nam đã ghi nhận 6 chi với 30 loài song, mây trong tự nhiên phân bố ở nhiều nơi, trong đó tập trung nhiều ở 3 vùng: Tây Bắc; Bắc Trung bộ và ...