tìm đầu ra đồ thủ công

Tìm nơi tiêu thụ cho các làng nghề

Tìm nơi tiêu thụ cho các làng nghề

Tìm nơi tiêu thụ cho các làng nghề

Hiện cả nước có 4.575 làng nghề, góp phần tạo việc làm cho hơn 11 triệu lao động nông thôn, trong đó có địa phương thu hút hơn 60% lao động. Nhiều nông dân đã giàu lên từ các làng nghề. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các làng nghề đang lâm vào cảnh ...