tượng di lặc bằng gỗ

Tượng gỗ 01

Tượng gỗ 01- Bồ Đề Đạt Ma

Tượng gỗ 01

Bồ Đề Đạt Ma là cái tên vô cùng nổi tiếng với những ai quan tâm đến võ thuật truyền thống Trung Quốc. Người ta nói rằng, ông là tác giả của bộ tuyệt học Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, là người sáng lập võ phái Thiếu Lâm lừng danh. Thực ra, chuyện ...