tượng hổ đẹp

Tượng hổ gỗ hương đẹp

Tượng hổ gỗ hương đẹp

Tượng hổ gỗ hương đẹp

Trong các triều đại phong kiến Phương Đông, Hổ và Rồng biểu tượng đặc trưng cho vương quyền, quân sự và cho những người đỗ đạt trong thi cử nên thường xuất hiện trong các cung điện, doanh trại và trường thi. Dân gian xưa cũng thần thánh hóa Hổ, cho hổ một sức mạnh ...