tượng phật di lặc gỗ

Tượng gỗ 02

Tượng gỗ 02 – Phúc Lộc Thọ

Tượng gỗ 02

Ông Phúc Ông Phúc thường được đặt ở giữa tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành. Tương truyền, Ông Phúc là một quan thanh liêm của triều đình. Theo quan niệm xưa, nhà đông con là nhà có phúc nên đôi khi còn thấy có một đứa trẻ đang nắm lấy áo Ông Phúc, hoặc ...